top of page
Priory_PS_2022_Colour-436.JPG
Wizja i cele

Nasza wizja

Wszystkie nasze dzieci tętnią ekscytacją do nauki; cieszą się poczuciem sukcesu, budują pewność siebie, stają się aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

 

 

Nasze cele

Cele te są skierowane do całej naszej społeczności szkolnej – dzieci, personelu, dyrektorów i rodzin:

  • Rozwijanie niezależnych, entuzjastycznych i kreatywnych uczniów z umiejętnościami na całe życie

  • Aby zapewnić przyjazne, szczęśliwe i bezpieczne środowisko, w którym uczniowie są pewni, że podejmują ryzyko i mogą się rozwijać

  • Aby zapewnić autentyczny program nauczania, który daje szanse na wyzwania i aspiracje, przygotowując dzieci na przyszłość

  • Budować społeczność opartą na wzajemnym szacunku, w której każdy bierze odpowiedzialność za własne działania i wybory zachowań

  • Aby celebrować różnorodność i promować tolerancję, rozwijając uczących się jako globalnych obywateli

bottom of page