top of page
IMG_2510_edited.jpg

Globalne partnerstwa

W 2011 roku staliśmy się częścią programu Connecting Classrooms i nawiązaliśmy kontakt ze szkołą Safinatu Najaha w Freetown w Sierra Leone. Uczniowie Priory Primary School napisali listy, dowiedzieli się o życiu w Freetown i ukończyli wspólne lekcje z naszymi przyjaciółmi w Sierra Leone. Od 2011 roku mieliśmy szczęście gościć pracowników Safinatu Najaha w Priory Primary School. Pani Jones, pani Matthews, panna Christlow, pani Mellors i panna Colthup składały wizytę ponowną w Safinatu Najaha; wzmacnianie naszych więzi z kadrą i uczniami oraz dzielenie się dobrymi praktykami. Ze względu na wpływ pandemii COVID-19 nasza globalna praca zostaje wstrzymana, ale mamy nadzieję na wzmocnienie  nasze linki w nadchodzącym roku.

Jesteśmy również członkami Międzynarodowej Rady Uczniów (IPC). Uczestniczą w nim nasi dwaj członkowie IPC

pół semestru  spotkania w celu omówienia kwestii globalnych i współpracy z IPC w Sierra Leone.

bottom of page