top of page

Dzień szkolny

Przesunęliśmy godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć na dzień szkolny, w zależności od klasy, w której jest Twoje dziecko. Dzieci również wchodzą i opuszczają budynek szkolny różnymi drzwiami, aby uniknąć zatorów. Skorzystaj z poniższej tabeli i diagramu, aby określić godziny zajęć szkolnych Twojego dziecka.

 

Działamy również naprzemiennie w porze lunchu, aby zmniejszyć tłok w jadalni i na placach zabaw. Pory lunchowe są nadzorowane przez naszych Opiekunów Porannych i Asystentów Nauczania.

 

Są przerwy rano i popołudniu na etap podstawowy i pierwszy etap kluczowy oraz poranek lub popołudnie na etap drugi.

Upewnij się, że Twoje dziecko jest punktualnie w szkole. Jeśli spóźnisz się, przyprowadź dziecko do późnych drzwi (wejście 4), gdzie można je odnotować w rejestrze.

Istotne jest, aby rodzice dzwonili do szkoły, aby zgłosić każdą chorobę ich dziecka, co oznacza, że są nieobecni w szkole.

Table of start and finish times.jpg
bottom of page