top of page
Priory_PS_2022_Colour-436.JPG
Визия и цели

Нашата визия

Всички наши деца бръмчат от вълнение за учене; те се радват на усещането за успех, развиват увереност и стават активни и отговорни граждани.

 

 

Нашите Цели

Тези цели са за цялата ни училищна общност – деца, персонал, управители и семейства:

  • Да развие независими, ентусиазирани и креативни обучаеми с умения за цял живот

  • Да осигурим приветлива, щастлива и безопасна среда, в която обучаемите са уверени, че поемат рискове и могат да процъфтяват

  • Да предостави автентична учебна програма, която предоставя възможности за предизвикателство и стремеж, подготвяйки децата за бъдещето

  • Да изградим общност, основана на взаимно уважение, където всеки поема отговорност за собствените си действия и избор на поведение

  • Да празнуваме разнообразието и да насърчаваме толерантността, развивайки учащите се като глобални граждани

bottom of page