top of page

Нагласа за растеж и учене на мускули

Нашият подход на мислене за учене на мускули и растеж има за цел да помогне на децата да „знаят повече и да помнят повече“.

Ние използваме набор от осем обучаващи мускула, които позволяват на децата да имат успешен достъп до принципите на мислене за растеж. Учебният мускулен език е вграден в нашия език на обучение. Всеки учещ мускул е свързан с история и герой.

Учещите мускули са неразделна част от нашата система за възнаграждение, използвана за идентифициране на нашите Star Learners и за възхваление на положителното поведение при учене. Във всяка класна стая има визуален постер, представителен за всеки обучаващ мускул.  

 

Вижте нашите плакати за обучение на мускулите по-долу.

Screenshot 2021-10-22 12.26.21.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.09.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.34.png
Screenshot 2021-10-22 12.28.00.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.42.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.54.png
Screenshot 2021-10-22 12.27.02.png
Screenshot 2021-10-22 12.27.44.png
bottom of page