top of page
Priory_PS_2022_Colour-288.JPG

Извънкласни дейности

В началното основно училище клубовете работят преди началото на учебния ден, по време на обяд и след края на учебния ден. Ние сме в процес на възстановяване на широката гама от извънкласни дейности. В момента предлагаме спортен клуб с различни умения за всеки клас от Key Stage 2, джудо, градинарство и тенис на маса.  

Най-актуалното ни клубно разписание, което да следваме.

bottom of page