top of page

Sports Premium

Използваме нашия Sports Premium Grant, за да гарантираме, че нашите деца имат достъп до ежедневен спорт и физическа активност. Децата, които са физически активни, са по-щастливи, по-издръжливи и по-доверчиви на своите връстници.

Нашата оферта включва достъп до редица спортни дейности, включително джудо, тенис, бадминтон, приобщаващи спортни дейности и танци.

Като член на Hull Active Schools, ние също посещаваме различни спортни събития.

 

Разходи за безвъзмездна помощ за спортни премии 2020 - 2021 г

Доказателство за въздействието на първичното PE и Sport Premium

bottom of page