top of page

سال 5 - هالی و بلوط

مروری بر برنامه درسی سال پنجم

image.png

اصطلاح بهار - هال به معنای تجارت است!

شما می توانید آخرین خبرنامه برنامه درسی ما را در زیر مشاهده کنید:

خبرنامه برنامه درسی سال پنجم بهار 2 2022

​​​

می توانید آخرین چالش مدرسه خانگی ما را در زیر مشاهده کنید:

سال پنجم چالش مدرسه خانگی بهار 2 2022

می توانید آخرین املای سال 5 را در زیر مشاهده کنید:

املای سال پنجم 07.03.22

املای سال پنجم 28.02.22

املای سال پنجم 14.02.22

املای سال پنجم 07.02.22

املای سال پنجم 31.01.22

املای سال پنجم 24.01.22

املای سال پنجم 17.01.22

املای سال پنجم 10.01.22

املای سال پنجم 06.12.21

املای سال پنجم 29.11.21

املای سال پنجم 22.11.21

املای سال پنجم 15.11.21

می توانید طرح های PSHE Jigsaw ما را در زیر مشاهده کنید:

نمای کلی رویاها و اهداف Y5

bottom of page