top of page

روز مدرسه

ما بسته به گروه سالی که فرزند شما در کدام سال است، زمان شروع و پایان روز مدرسه را به صورت پلکانی تعیین کرده ایم. کودکان نیز برای جلوگیری از ازدحام از درهای مختلف وارد ساختمان مدرسه می شوند و از آن خارج می شوند. لطفاً از جدول و نمودار زیر برای شناسایی ساعات روز مدرسه فرزندتان استفاده کنید.

 

ما همچنین ساعات ناهار را به صورت تکان دهنده کار می کنیم تا ازدحام کمتری در سالن غذاخوری و زمین های بازی وجود داشته باشد. زمان ناهار توسط ناظران وقت ناهار و دستیاران آموزشی ما نظارت می شود.

 

ساعات استراحت صبح و بعد از ظهر برای مرحله پایه و مرحله کلیدی یک و صبح یا بعد از ظهر برای مرحله کلیدی دو وجود دارد.

لطفا مطمئن شوید که فرزندتان به موقع در مدرسه حاضر می شود. اگر دیر رسیدید، لطفاً فرزندتان را به درب دیرهنگام (ورودی 4) بیاورید تا در دفتر ثبت شود.

ضروری است که والدین با تلفن مدرسه تماس بگیرند تا هرگونه بیماری فرزندشان را گزارش کنند که به معنای غیبت او از مدرسه است.

Table of start and finish times.jpg
bottom of page