top of page

پرمیوم ورزشی

ما از کمک هزینه حق بیمه ورزشی خود استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که فرزندانمان به ورزش و فعالیت بدنی روزانه دسترسی دارند. کودکانی که از نظر جسمی فعال هستند، شادتر، انعطاف پذیرتر و به همسالان خود اعتماد بیشتری دارند.

پیشنهاد ما شامل دسترسی به طیف وسیعی از فعالیت های ورزشی از جمله جودو، تنیس، بدمینتون، فعالیت های ورزشی فراگیر و رقص است.

به عنوان عضوی از هال اکتیو مدارس، ما همچنین در انواع رویدادهای ورزشی شرکت می کنیم.

 

هزینه کمک هزینه ورزشی Premium 2020 - 2021

اثبات تأثیر PE اولیه و حق بیمه ورزشی

bottom of page