top of page

Izaugsmes domāšanas veids un muskuļu mācīšanās

Mūsu muskuļu un izaugsmes domāšanas pieejas mērķis ir palīdzēt bērniem “zināt vairāk un atcerēties vairāk”.

Mēs izmantojam astoņu mācību muskuļu komplektu, kas ļauj bērniem veiksmīgi piekļūt izaugsmes domāšanas principiem. Mācīšanās muskuļu valoda ir iestrādāta mūsu mācību valodā. Katrs mācīšanās muskulis ir saistīts ar stāstu un raksturu.

Mācīšanās muskuļi ir mūsu atalgojuma sistēmas neatņemama sastāvdaļa, ko izmanto, lai identificētu mūsu zvaigžņu izglītojamos un uzslavētu pozitīvu mācīšanās uzvedību. Katrā klasē ir vizuāls plakāts, kas reprezentē katru mācību muskuļu.  

 

Skatiet mūsu mācību muskuļus plakātus zemāk.

Screenshot 2021-10-22 12.26.21.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.09.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.34.png
Screenshot 2021-10-22 12.28.00.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.42.png
Screenshot 2021-10-22 12.26.54.png
Screenshot 2021-10-22 12.27.02.png
Screenshot 2021-10-22 12.27.44.png
bottom of page