top of page
Priory_PS_2022_Colour-436.JPG
Vizija ir tikslai

Mūsų vizija

Visi mūsų vaikai šurmuliuoja iš jaudulio mokytis; jie džiaugiasi sėkmės jausmu, ugdo pasitikėjimą, tampa aktyviais ir atsakingais piliečiais.

 

 

Mūsų tikslai

Šie tikslai yra skirti visai mūsų mokyklos bendruomenei – vaikams, darbuotojams, valdytojams ir šeimoms:

  • Ugdyti savarankiškus, entuziastingus ir kūrybingus besimokančiuosius, turinčius įgūdžių visam gyvenimui

  • Sukurti svetingą, laimingą ir saugią aplinką, kurioje besimokantieji yra įsitikinę, kad rizikuoja ir gali klestėti

  • Pateikti autentišką mokymo programą, kuri suteikia galimybių iššūkiams ir siekiams, ruošiant vaikus ateičiai

  • Kurti abipuse pagarba grįstą bendruomenę, kurioje kiekvienas prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir elgesio pasirinkimus

  • Švęsti įvairovę ir skatinti toleranciją, ugdant besimokančiuosius kaip pasaulio piliečius

bottom of page